Krever norske taxisjåfører

Tøffe krav: styret i Drammen Taxi strammer inn på språkkunnskap og serviceevne etter en lengre tids klagebølge. Sjåfører som ikke viser tegn til bedring kan ende opp med å miste løyvet.
Foto: Travis Modisette
Taxisjåfører med utenlandsk og/eller innvandrerbakgrunn trakasseres fysisk og verbalt på jobben.
0Shares
3. oktober skrev Haugesunds Avis fortalte om taxisjåfører i Haugesund som trakasseres av passasjerene på grunn av sin etniske bakgrunn. Enkelte kunder skal ifølge avisen ha krevd å få etnisk norske sjåfører.

Norsk-somaliske Hussam Diace er en av sjåførene som har opplevd verbal trakassering.

– Folk drikker alkohol i bilen uten lov. Når vi gir dem beskjed, kjefter de og kommer med rasistiske uttalelser. Hvis vi svarer tilbake, blir det bare mye verre, sier Diace til Haugesunds Avis.
Frykter mørketall
Ledelsen i Haugaland Taxi er klar over at mange sjåfører blir utsatt for rasisme på jobben, og vil nå ha større fokus på problemet.
– Jeg synes ikke det er hyggelig å få slike tilbakemeldinger. Vi har vært klar over enkeltepisoder tidligere, men nå ser det ut til å tilte, sier daglig leder Georg Hillestad.

Også fysisk

Venstre-politiker Yousuf Gilani forteller til utrop.no om lignende tilstander i Drammen. 

– Som generalsekretær i Cricketforbundet er jeg nesten i daglig kontakt med drosjemiljøet i Drammen, Oslo og andre norske byer, siden mange av disse også er cricketspillere.

Gilani har blitt fortalt om alt fra grove trusler, tilgrising av taxi-bilene med mat og øl og grov sjikanering på grunn av hodeplagg og utseende.

– Vi har også registrert enkeltepisoder hvor noen av kundene har oppført seg truende på en fysisk måte, sier Gilani.

Fylla har skylda

I Drammen er ca. 22 prosent av innbyggerne av ikke-vestlig bakgrunn, og rundt 80 prosent av de som jobber i taxinæringen er flerkulturelle. Gilani hevder flere faktorer har bidratt til sjåførtrakasseringen.

– Vi ser at de grove tilfellene er det oftest alkohol som utløser den aggressive oppførselen. Og dette er jo synd, for majoriteten av kundene, norske som innvandrere, er faktisk høflige og hyggelige.

Kan språklige misfortåelser også spille en rolle?

– I noen tilfeller har det slik at kunder noen ganger slår et spøk som sjåføren kan feiloppfatte som personlig ment og som sjikanerende. Noen har også vanskeligheter med å skjønne de norske sosiale kodene. Av den grunn vet jeg derfor at enkelte selskaper, som f. eks. Drammen Taxi, har satset knallhardt på språk- og personalopplæring. En kan jo til en viss grad si at “fylla har skylda”, men til slutt handler det om å vise god skjønn og vanlig folkeskikk. Folk som er på jobb skal slippe å få stygge kommentarer slengt etter seg eller oppleve verre på grunn av sin bakgrunn, avrunder Venstre-politikeren.