Avvikler kontantstøtten for toåringer

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
I en pressemelding for årets budsjett foreslår regjeringen å avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1. august 2012.
0Shares
– Ved å fjerne kontantstøtten for toåringer, legger vi til rette for at flere kvinner kommer ut i arbeid og at flere med innvandrerbakgrunn får verdifull språkopplæring i barnehagen. På denne måten får flere barn et bedre grunnlag for å lykkes på skolen, og vi støtter opp et mer likestilt arbeidsliv, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Audun Lysbakken til regjeringen.no.
Rett til barnehageplass
Ifølge pressemeldingen avvikles kontantstøtten som følge av at det blir innført rett til barnehageplass for alle barn innen de fyller to år.
– Forslaget om å øke satsen for barn i alderen 13 til 18 måneder til 5000 kroner i måneden, innebærer en styrking og målretting av kontantstøtten for ettåringer, sier Lysbakken.
Økt tilskudd til barnehagene
I dag har kontantstøtten fem ulike satser som regjeringen foreslår å forenkle til hel og halv sats. Dersom barnet ikke får plass i barnehage, blir det gitt full kontantstøtte. Dersom barnet har oppholdstid i barnehagen på nitten timer eller mindre i uken, blir det utbetalt femti prosent kontantstøtte.
Når kontantstøtten for toåringer avvikles vil etterspørselen av barnehageplasser øke. Kommunene vil få kompensert forventet økning i kostnadene til barnehagesektoren med 91,9 millioner kroner i 2012. Helårseffekten for rammetilskuddet er beregnet til 220,5 millioner kroner i 2013.