Lover hjelp til barn utsatt for menneskehandel

Funksjonshemming blant flyktning- og innvandrerbarn skal tas på alvor, mener Justisdepartementet.
Foto: Flickr/Creative Commons
Regjeringen foreslår 17 millioner kroner til å bygge opp et spesielt tilrettelagt institusjonstilbud for barn som er utsatt for menneskehandel.
0Shares
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Oslo kommune vil hver få 8,5 millioner til å utvikle tilbudet til denne utsette gruppen, ifølge tallene for det nye statsbudsjettet som ble presentert i dag.
Også barnevernsloven blir endret, slik at man kan tvangsplassere barn i opptil seks måneder i tilfeller hvor det er mistanke om menneskehandel.
– Utnytting av barn til menneskehandel krenker menneskerettighetene på det groveste og er en alvorleg form for kriminalitet. Dagens barnevernlov er ikke tilpasset menneskehandel. Vi vil legge frem et forslag om å endre barnevernsloven slik at vi kan sikre at dissse barna får nødvendig vern og omsorg, sier barne-likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til imdi.no.