Utenlandske leger ber regjeringen lempe på autorisasjonskravet

Blant legene bak oppropet er forskjellige spesialister blant annet innen indremedisin, gynekologi, ortopedisk kirurgi, dermatologi, kirurgi, oftalmologi og allmennmedisin. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Pixaby
Rundt 40 utenlandske leger har signert et opprop hvor de ber Helsedirektoratet lempe på autorisasjonskravet slik at de kan bistå i krisetiden.
57Shares

«Vi har en moralsk forpliktelse overfor Norge og menneskeheten til å møte den nåværende krisen sammen med autoriserte leger og helsepersonell i Norge», heter det i brevet sitert av Klassekampen.

Alle leger med utdannelse utenfor EU/EØS er siden nytt regelverk ble innført i 2017, pålagt en fagprøve i allmennmedisin i tillegg til en prøve i nasjonale fag og legemiddelhåndtering. Men grunnet koronakrisen tilbys ikke prøver lenger, og leger står i kø for å kunne hjelpe til.

– Før 2017 var det ingen fagprøve, bare nasjonale fag og legemiddelhåndtering i tillegg til språkkravet. For meg og mange andre leger som også er spesialister, føles det rart at vi ikke kan bidra i den situasjonen Norge står oppe i nå, sier Itab Khalayli til avisa. Hun er fra Syria og var laboratorielege ved et sykehus i Aleppo før hun flyktet til Norge i 2015.

Blant legene bak oppropet er forskjellige spesialister blant annet innen indremedisin, gynekologi, ortopedisk kirurgi, dermatologi, kirurgi, oftalmologi og allmennmedisin. Legene er enten flyktninger, gift med nordmenn eller de er nordmenn med utdannelse fra utenfor EØS.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier til Klassekampen at de ikke har myndighet til å fravike bestemmelser som er fastsatt i forskrift. Altså må det avgjøres politisk.