Tv2 melder at Fremskrittspartiet og Jon Helgheim nå ber regjeringen om å sette en full stopper for asylsøkere til Norge. 
Foto: Faksimile Tv2, 20.03.2020
Fremskrittspartiet går nå imot sitt eget partiprogram og vil ekskludere asylsøkere fra menneskerettighetene, skriver Pål Nesse.
477Shares

Når Fremskrittspartiet vil ekskludere asylsøkere fra menneskerettighetene, er det et særdeles uheldig signal å sende – både til flyktninger i Norge og til land i «nærområdene» som tar imot langt flere på flukt enn oss.

Flott ordlyd i partiprogrammet

I partiets prinsipp- og handlingsprogram for inneværende stortingsperiode heter det at «Fremskrittspartiet vil prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene». Det er prisverdig.

Det står videre i partiprogrammet at «Fremskrittspartiet vil vektlegge menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av integreringsarbeidet». Nyankomne skal altså møtes med – og få respekt og forståelse for – menneskerettighetene.

Rett til å søke asyl – også i korona-tider

Men nå ser det dessverre ut til at Fremskrittspartiet har ombestemt seg. Menneskerettighetene skal ikke lenger gjelde asylsøkerne selv. I et intervju med TV2 den 20. mars, ber innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim regjeringen «sette en full stopper for asylsøkere til Norge».

FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs høykommissær for flyktninger kom nylig med en felles uttalelse der de minnet om retten til å søke asyl – og at denne retten ikke kan fravikes, selv for land som innfører grensekontroll i disse koronavirus-tider.

Ingen tegn på at mange er på vei

Helgheim mener imidlertid at «nasjonen er i krise, folk får ikke lov å arbeide eller bruke sine egne eiendommer, noe som egentlig er brudd på menneskerettighetene.»

Det eneste asylsøkerne ikke skal godta er at regjeringen setter asylretten til side

Dette er galt. Ved alvorlig fare for folkehelsen kan staten nettopp begrense visse rettigheter, inklusive tilgang til eget arbeid og eiendom.

Men staten kan altså ikke, som FN påpeker, nekte folk å søke asyl på grensen. De to FN-kommissærene er i kraft av sine stillinger og mandater faktisk pålagt å rettlede medlemslandene og stater som har ratifisert Flyktningkonvensjonen i hvordan menneskerettighetene skal forstås og etterleves i praksis.

Norge har de laveste asylsøkerankomstene siden 1997. Utlendingsdirektoratet (UDI) meldte at kun femten nye individer søkte asyl siste uke. Det er ingen ting som tyder på at mange flere er på vei. Men for Helgheim er dette likevel nok til å ville stenge grensen for dem.

Asylsøkere skal ikke godta at asylretten settes til side

«Vi må ofre mye alle sammen, og da er det helt urimelig at de eneste som skal være unntatt dette er asylsøkere», sier Helgheim.

Men dette er også galt, Helgheim. Asylsøkere må selvfølgelig godta akkurat de samme begrensningene som alle oss andre her i Norge. Det eneste de ikke skal godta er at regjeringen setter asylretten til side, men i stedet fortsetter som nå – og følger Fremskrittspartiets tidligere syn på menneskerettighetene. (Og for oss andre som allerede er norske borgere, er det jo lite relevant å søke asyl her…)

Jeg håper Fremskrittspartiet ombestemmer seg – og fortsatt går inn for «universell aksept av menneskerettighetene» – i tråd med eget partiprogram og Menneskerettighetserklæringen.