Sterke reaksjoner etter at integreringsminister delte ut pengene kun til majoritetsorganisasjoner

Aziz ur Rehman fikk prisen Årets forbilde i 2018.
– Jeg er skuffet og reagerer over at ingen av frivillige innvandrerorganisasjoner får disse midlene, sier Aziz Rehman leder Rådet for innvandrerorganisasjonene i Oslo. 
35Shares

3. april opplyste kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at 6,6 millioner kroner skal tildeles frivillige organisasjoner som informerer innvandrerbefolkningen om koronaviruset.

Pengene skal gis til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

Utrop er blitt kontaktet av flere nøkkelaktører i innvandringsfelfet reagerer på tildelingen. Minotenk, Islamsk Råd Norge, MiRA-senteret, og Rådet for innvandrerorganisasjoner er blant disse.

Rådet for Innvandrerorganisasjoner reagerer

– Jeg er skuffet og reagerer over at ingen av frivillige innvandrerorganisasjoner som har bred nettverk, tilgang, kompetanse og kjenner godt miljøene fått disse midlene, sier Aziz Rehman leder Rådet for innvandrerorganisasjonene i Oslo.

– Mange gjør et fantastisk arbeid i nærmiljøet som burde blitt verdsatt og inkludert ved fordelingen. Vurderer kunnskapsministeren det slik at ingen av de frivillige innvandrerforeninger er gode nok til å informere sine egne? spør han retorisk.

Rehman forteller til Utrop at han setter spørsmåltegn ved hvor mye kompetanse eller nært samarbeid de organisasjoner som har fått midler har med innvandrerorganisasjonene

– Det er trist at regjeringen ikke bruker spisskompetanse fra frivillige innvandrerorganisasjonene i denne situasjon, sier han til Utrop.

Også Islamsk Råd Norge reagerer. Overrasket over at regjeringen gir midler til korona-info kun til majoritetsorganisasjoner

Ønsker bedre koronainfo til dem som kan lite norsk

For å nå ut til flere om koronakrisen foreslår Likestillings- og diskrimineringsombudet veiledningstjenester på telefon for personer med innvandrerbakgrunn.

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kommet med et konkret forslag om å etablere egne telefontjenester for innvandrere og personer som kan lite norsk. Tjenestene skal informere om koronasituasjonen og veilede dem som trenger det.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Heltne hos LDO sier at slike tjenester kan betjenes av helsefagstudenter med innvandrerbakgrunn. Målet med et slikt tiltak er å sikre at flere får den informasjonen de trenger, på en måte de forstår.

– Ikke minst kan vi hindre stigma ved at folk i spesifikke grupper ikke blir stemplet som «typiske smittespredere», sier Heltne i følge Nettavisen.

Han sier forslaget har fått god mottakelse, og at det nå skal spilles over til helsemyndighetene.