Tidligere statsråder ber Norge hente flyktningbarn fra Hellas

I et opprop oppfordres norske myndigheter til å hente barna.
Foto: Kripos
19 eksstatsråder og tidligere statsministre har signert et opprop hvor de ber Norge ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesvos.
1.1K+Shares

Initiativet kommer fra tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) og er blitt koordinert av tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF), skriver Aftenposten.

De viser til at flere europeiske land har hentet ut enslige mindreårige fra Hellas, der blant Tyskland har startet med å hente ut 50 mindreårige barn, av totalt 350–500.

I oppropet oppfordres norske myndigheter til å hente «Norges andel». Hvor mange det er snakk om, mener Vollebæk er vanskelig å si, men anslår mellom 20 og 30 personer.

– Hvis der er politisk vilje, er det mulig å få til, sier han til avisa.

På spørsmål fra Aftenposten sier regjeringen at det per nå ikke er aktuelt å hente flyktninger fra Hellas.

– På grunn av den pågående, ekstraordinære situasjonen, kan ikke Norge respondere på forespørsler om relokalisering av asylsøkere fra Hellas nå. Om det er aktuelt å tilby relokaliseringsplasser når koronasituasjonen har stabilisert seg, må vi vurdere når den tid kommer, skriver statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet i en epost til avisa.

Frps eksstatsråder ble ikke invitert til å signere oppropet.