Innvandrerne rammet hardest av arbeidsledighet som følge av korona

Innvandrere jobber i yrker hvor hjemmekontor er umulig, derfor mistet mange jobben på grunn av korona.
Mens 5,5 prosent av personer med innvandrerbakgrunn var registrert helt arbeidsledige ved utgangen av februar, var tallet hele 17,7 prosent en måned senere. I resten av befolkningen økte ledigheten fra 1,7% til 9,1%.
19Shares

Noe av årsaken er trolig at mange innvandrere jobber i yrker hvor hjemmekontor er umulig.

Befolkningen forøvrig hadde en langt lavere arbeidsledighet i utgangspunktet, og består av langt flere mennesker. Totalt sett var det derfor likevel langt flere ikke-innvandrere som mistet jobben i mars.

– I absolutte tall var det en økning fra 26.820 helt ledige blant innvandrere i februar 2020 til 87.200 i mars. Dette er over en tredobling av antallet ledige innvandrere, melder SSB.

Kritisk til NRKs vinkling

NRK nyheter rapporterer i rulleteksten på TV at andelen helt ledige innvandrere økte.

– Det NRK nyheter ikke forteller er at SSBs statistikk også forteller at økningen i resten av befolkningen var nesten dobbelt så stor – fra en veldig lav 1,7% til hele 9,1%, sier Eddie Whyte. Han er mangeårig tillitsvalgt i fagbevegelsen og har jobbet med mangfold og inkludering i flere tiår.

– Hvorfor er det viktig å sortere ut den såkalte innvandrerbefolkningen og sette fokus kun på den? Det er en misvisende overskrift for å si det mildt som kun forteller halvparten av historien. Ikke bare er det dårlig journalistikk men det er slike unyanserte overskrifter som fort kan misbrukes av andre mørkere krefter til å spre rasisme og diskriminering, sier han til Utrop.

Toppes av østeuropeere 

Innvandrere fra Afrika har tidligere vært gruppen som har hatt klart høyest arbeidsledighet i Norge. Den store bølgen av permitteringer har derimot endret dette bildet en god del.

Det er nå innvandrere fra Øst-Europa som topper ledighetsstatistikken i Norge, men også Asia har så vidt gått forbi Afrika.

Alle innvandrergrupper har nå høyere arbeidsledighet enn hva innvandrere fra Afrika hadde før krisen.

Halvparten av Fellesforbundets polske medlemmer er nå permittert eller arbeidsledig

Halvparten av Fellesforbundets polske medlemmer er nå permittert eller arbeidsledig

Før påske gjennomførte Fellesforbundet en undersøkelse blant de polske medlemmene.
– Vi ønsket å kartlegge situasjonen for våre polske medlemmer. Vi fikk mange signaler om at situasjonen var vanskelig for mange, sier Line Eldring, som er leder av samfunnspolitisk avdeling, og er ansvarlig for undersøkelsen.

Til sammen kom det 1361 svar. Halvparten av Fellesforbundets polske medlemmer oppgir at de nå befinner seg i Polen. Krisen som følge av koronasmitten har rammet de som jobber i industri og verft hardest.

Blant de som befinner seg i Polen, svarer 9 av 10 at de ønsker å reise tilbake til Norge så snart som mulig for å jobbe. Les hele saken