Nye innvandrere lærer lite om homofili

 
Foto: Flickr
De fleste innvandrere som kommer til Norge lærer nesten ingenting om homofili. Nyankomne må ta et kurs om Norge, men det står lite i bøkene om homofili.
Elizabeth Koikai og Janet Ohemeng
Latest posts by Elizabeth Koikai og Janet Ohemeng (see all)

 

Fotonote for leser: Saken ble opprinnelig publisert i Utrops papirutgave november 2011

Innvandrere som kommer til Norge, må ta et kurs i samfunnskunnskap. Kurset er på 50 timer. Alle deltakerne tar kurset på et språk de forstår. De fleste bruker boka ”WELCOME”. Denne boka har ikke homofili som tema. Heller ikke på norskkurset lærer innvandrere noe særlig om homofili.

– Vi bruker læreplanen som vi har fått. Homofili er ikke et eget tema.

Jeg har dessverre sett at flere elever ikke liker homofile.

Det sier Suleiman Gunenc. Han jobber som leder for språk på Introduksjonsenteret i Drammen.

– Det er to i nivåer på kurset i samfunnskunnskap. Første nivå har fakta. Her snakker vi om lover og regler i Norge. Når vi snakker om familier i Norge, snakker vi også om at homofile kan gifte seg og hvilke rettigheter homofile i Norge har, sier han.

Norge har blitt bedre
I Norge har homofile de samme rettigheter som andre på nesten alle områder. Det har skjedd en revolusjon de siste 30 årene, men de fleste innvandrere som kommer til Norge lærer lite om dette.

Suleiman mener likevel at lærerne snakker nok om homofili. Det er mange temaer på kurset. Kurset er bare 50 timer, og det blir feil å snakke mye om homofili, mener han.

– Hadde vi hatt 500 timer, så hadde jeg ikke nølt med å si at homofili skulle ha vært med i pensum. Men lærerne har lite tid. Da er det nok at vi snakker om homofili under temaet familie, sier han.

Lærerne bestemmer
Lærerne bestemmer selv om de skal si noe om homofili.

– Jeg snakker om homofili når vi går gjennom “demokratikapitlet” i pensum. Jeg forteller om lovene mot diskriminering. Når vi snakker om religion, forteller jeg om striden om homofile prester.

Det sier Olaf Hetland, som er lærer på Rosenhof skole i Oslo.

Hetland mener den vanlige norskopplæringen er like viktig som kurset i samfunnskunnskap. Det tar lang tid å forandre holdninger, og mange må jobbe for at nye innvandrere skal forstå hvilke regler som finnes i Norge. Innvandrerorganisasjoner kan også gjøre en viktig jobb her, mener han.

Fordommer
Noen innvandrere har fordommer mot homofili.

– Jeg har dessverre sett at flere elever ikke liker homofile. Noen er fra Afrika og noen fra Øst-Europa . Folk med lav utdanning er ofte mer skeptiske til homofili, sier Hetland.

Lærer litt
Utrop har også snakket med Vox. Det er en etat som har lager bøker til kursene i samfunnskunnskap.

– Emne seks i boka handler om familie. Her vil det være naturlig for læreren å snakke om homofili. Læreplanen inneholder få temaer. Derfor er det forskjellig hva lærerne snakker om. Men i læreboka Intro av Dolve og Grønningen står det om homofili, i alle fall i den norske versjonen, sier Lars Tveiten. Han jobber som rådgiver i avdeling for Integrering (Vox) Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk.

Han forteller at Vox jobber med en ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Det kommer også flere bøker som lærerne kan bruke.

Spørsmål til teksten:

1. Hvor mange timer samfunnskunnskap må nye innvandrere ta?
2. Lærer de mye om homofili?
3. Hva heter boka de bruker?
4. Hvor jobber Suleiman Gunenc?
5. Hvor jobber Olaf Hetland?
6. Hvor jobber Lars Tveiten?

Svar:

1. De må ta 50 timer samfunnskunnskap.
2. Nei.
3. Den heter “WELCOME”
4. Han jobber på Introduksjonssenteret i Drammen
5. Han jobber på Rosenhof skole i Oslo
6. Han jobber i Vox