Strengere språkkrav i ny integreringslov

– Dette er den største endringen i integreringspolitikken på nesten 20 år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Foto:Liv Aarberg
Den nye integreringsloven skal stille tydeligere krav til norskkunnskaper, ifølge regjeringen. Loven ble lagt fram fredag.
528Shares

Den nye loven skal stille tydeligere krav til den enkelte flyktning og til kommunene, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen foreslår å erstatte kravet om et visst antall timer norskopplæring med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

Det foreslås også å innføre et krav om at de som underviser i norsk etter integreringsloven, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse som skal tilsvare 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk.

– Dette er den største endringen i integreringspolitikken på nesten 20 år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Rundt 3.500 lærere underviser i norsk etter dagens introduksjonslov. Om lag 53 prosent av disse vil trenge kompetanseheving etter den nye loven.

Melby mener koronakrisen viser at det å bo i Norge og ikke forstå språket, kan by på store utfordringer. Hun peker blant annet på at blant koronasmittede med kjent fødeland, er 25 prosent født utenfor Norge.

– Det er viktig at alle som bor i Norge, har like muligheter til å lykkes, og at de er kapable til å delta og bidra i samfunnet, sier hun.

Fakta om den nye integreringsloven

* Innføre krav om at alle innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram får kompetansekartlegging og karriereveiledning. Det skal være en plikt for den enkelte å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning.

* Fylkeskommunen får ansvar for å sørge for tilbud om karriereveiledning.

* Ungdom under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal primært inn i det ordinære utdanningsløpet (vanlig videregående opplæring) som del av sitt introduksjonsprogram.

* Kravet om å ha gjennomført et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk, slik at de oppnår minimum nivå B2 i muntlig kommunikasjon.

Kilde: Kunnskapsdepartementet