Faremo ny justisminister

Grete Faremo overtar som justisminister etter Knut Storberget, som gikk av i dag.
Foto:Arbeiderpartiet
Knut Storberget går av i dag som justisminister. Grete Faremo overtar stillingen.
0Shares
Kongen har i statsråd i dag etter søknad gitt statsråd Knut Storberget avskjed i nåde med virkning fra i dag kl. 14.30. Fra samme tidspunkt er det bestemt at statsråd Grete Faremo overtar ledelsen av Justisdepartementet, skriver regjeringen.no i en pressemelding.

Som del av endringene i regjeringssammensetningen er også statssekretær Espen Barth Eide utnevnt til statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Eide overtar ministervervet etter Faremo.

Navneskifte og mere penger
Videre heter det at departementet i denne forbindelse vil bli tilført økte ressurser.
– Interne organiseringen skal gjennomgås for å bedre departementets evne til krisehåndtering. For å synliggjøre disse endringene er det i dag besluttet at Justis- og politidepartementet fra 1. januar 2012 endrer navn til Justis- og beredskapsdepartementet, heter det i pressemeldingen.