Syk 13-åring sendes ut av Norge

Bojan Pasic er 13 år gammel og asylsøker. Sammen med sin familie blir han snart kastet ut av landet, etter at søknaden om asyl er endelig avslått.

Bojans sak reiser likevel viktige spørsmål om asylsøkernes rettigheter. Bojan er nemlig alvorlig syk, han lider av en blødersykdom som gjør at han er avhengig av jevlig bruk av svært dyre medisiner. Så dyre at Nordlandssykehuset kvier seg for å ta utgiftene.

Nå har Rikstrygdeverket gitt utvetydig beskjed om at de behandlinger Bojan har mottatt, må dekkes innen sykehusets egne budsjetter. Det vil ikke bli snakk om noen ekstrabevilgninger. Det er en avgjørelse som kan få store konsekvenser for mange norske sykehus. Og for mange asylsøkere.

Nå er Bojan vedtatt kastet ut av landet og dermed har han også mistet retten til den type behandling han har fått. Inntil han forlater landet har han bare krav på hjelp om det står om livet.

I en sitausjon der det er et visst etterslep i utsendelsene etter blant annet vårens politiaksjon, kan det dreie seg om relativt lang tid.