7700 asylsøkere så langt i år

Gruppen av etiopere, afghanere, iranere og kurdere samlet foran Furuset kirke i går. Asylmarsj 2011 skal føre disse papirløse flyktningene hele veien til Nidaros katedral.
Foto: asylmarsj2011.no
Somaliere, eritreere og afghanere utgjør de største søkergruppene.
0Shares
Ved utgangen av oktober hadde 7700 personer søkt asyl i Norge i år. Så langt i år har 717 enslige mindreårige kommet, noe som er en økning på én prosent sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge Utenriksdirektoratet (UDI).

Omtrent halvparten av de enslige mindreårige søkerne er fra Afghanistan, mens nesten 20 prosent er fra Somalia.

Åtte prosents nedgang
Sammenliknet med samme periode i fjor er det en liten nedgang med åtte prosent færre asylsøkere.
– Antallet asylsøkere har i år vært relativt stabilt fra måned til måned. Vi ser foreløpig ingen tegn til vesentlige endringer i dette bildet, sier Ida Børresen, direktør i UDI.