Færre ekteskap inngås mellom søskenbarn

En overvekt av studiene omfatter primært personer med bakgrunn fra Pakistan. Færre søskenbarn ekteskap i Norge, mens tallet er uforandret i Storbritannia.
Tydelig nedgang i ekteskap i nær slekt i Norge.
301Shares

Ekteskap i nær slekt har vært en del av diskusjoner rundt tema som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll i lengre tid.

Nå har forskerne Monica Five Aarset, Aslaug Gotehus og Siri Berg Tveito fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet gjennomført en kunnskapsgjennomgang av eksisterende forskning på ekteskap i nær slekt sett i lys av retten til å bestemme over eget liv.

– Forskningsbidragene vi har gjennomgått, viser at ekteskap i nær slekt er en praksis i stadig endring som må forstås i lys av politiske, økonomiske og sosiale rammeverk. I Norge ser vi en nedgang i ekteskap i nær slekt i de miljøene der dette er utbredt sier Aarset. – Dette til tross for at det ikke har vært gjennomført spesifikke tiltak mot denne ekteskapsformen, sier forskeren til Oslomet.

En overvekt av studiene omfatter primært personer med bakgrunn fra Pakistan.

Aarset forklarer at den nedadgående trenden i Norge må sees i sammenheng med endringer i ekteskapsmønstre og familiepraksiser blant minoritetsbefolkningen generelt, som blant annet økt ekteskapsalder og utdannelsesnivå og synkende andel transnasjonale ekteskap.

– Det er interessant at den nedadgående trenden vi ser i Norge ikke ser ut til å gjelde for Storbritannia. Dette gjelder først og fremst den britiskpakistanske befolkningen. I Storbritannia ligger andelen ekteskap i nær slekt på samme nivå som tidligere, og noen studier tyder også på at andelen har økt, sier Aarset.

– Det kan på mange måter kalles et paradoks at til tross for at innvandringen startet tidligere i Storbritannia enn i mange andre europeiske land, og dermed ligger foran i løypa på mange områder, så ser det ut til at de har en annen utviklingstendens når det gjelder denne ekteskapspraksisen, sier Aarset.