Samspill-leder: – Kulturrådets inkluderingsprosjekt har ikke vært inkluderende

Siri Kvambe, daglig leder i Samspill International Music Network mener ulturrådets inkluderingsprosjekt har ikke vært inkluderende.

Slik reagerer Samspill-lederen på Norsk kulturråds nylig avsluttede treårige forskningsprosjekt «Inkluderende kulturliv i Norden».

– Jeg stusser på at rapporten ikke har kommet på engelsk. Hvem er denne rapporten ment for? Hvis man ønsker endringer, må man faktisk gjøre endringer. Som det framstår nå, er dette nok et ressurskrevende framstøt der vi snakker med hverandre om at vi må begynne å snakke «med, ikke om», fremgår det i innlegget hennes i ballade.no.

Etterlyser oppfølging

Ifølge forskningen etterlyser arrangører mer oppfølging fra Kulturrådet. Rapporten kommer med en rekke funn, og har også forsøkt å finne løsninger for å gjøre sektoren mer relevant og tilgjengelig.

Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen, synes konklusjonene har vært vonde å ta innover seg.

Kulturrådets leder Kristin Danielsen tar til seg kritikken, og mener man må gjøre seg lettere tilgjengelig for alle artister og kulturelle aktører.
Foto : Ilja Hendel

– Noe av det vi har lært, er at vi må snu fra å gjøre ting tilgjengelig, og i større grad snakke om deltakelse. Og vi at må slutte å snakke om, og i mye større grad snakke med de som opplever at de ikke slipper til. For dem er det en god del av, sier hun til ballade.no.

Ikke-inviterende

Kvambe oppfatter på sin side at det ikke var noen åpenhet eller invitasjon til deltakelse, verken i oppstartsfasen eller underveis i prosjektet.

– Samspill har 20 år bak seg med tett kontakt på hva som rører seg blant musikere i landet vårt. Vi snakker med musikere på daglig basis. Vi møter dem på norsk, på engelsk, spansk, fransk, arabisk. Vi hører jevnlig om ekskludering, utelukkelse, stengte dører, uvisse muligheter.

Vi ser at det er de samme stemmene som blir hørt igjen og igjen, fremhever hun.

– Det ligger en trist ironi i at Kulturrådet ikke evner å inkludere, i et prosjekt som handler om inkludering.