Avslutter kontrakt med Sagvåg

Lite kommune med spesialisert mottak: I to år har Sagvåg drevet et mottak tilrettelagt for enslige mindreårige. Nå gjør nedgangen i antallet fra denne asylsøkergruppen at UDI avslutter samarbeidet.
Foto:Henrik Mundal
Utlendingsdirektoratets (UDI) avtale med Hoff Eiendom om drift av Sagvåg statlige mottak utgår 30. april neste år.
0Shares
Grunnen er, ifølge udi.no nedgangen i antallet søknader fra enslige mindreårige asylsøkere.
Statistikken viser nemlig en sterk reduksjon i løpet av de siste årene. Hittil i år har 717 enslige mindreårige søkt asyl i Norge, noe som utgjør kun ni prosent av alle som har søkt asyl i 2011. Til sammenlikning søkte 2500 enslige mindreårige asylsøkere asyl for to år siden. 

– Vi trenger færre plasser for denne gruppen asylsøkere, forklarer avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen, Anne Siri Rustad til udi.no.

Liten mottak, god kvalitet

Sagvåg statlige mottak ble opprettet 1. mai 2009, og har plass til opptil 30 beboere. Ved utgangen av september 2011 bodde det kun 20 enslige mindreårige asylsøkere ved mottaket. 
Tilsynet og tilbakemeldingene som gjøres årlig gjennom samarbeid med UDI og ulike andre instanser (f. eks. kommunen) viser at mottaket får gode skussmål.
– Tilbakemelding fra de ulike instansene i tilknytning til Sagvåg bekrefter et godt samarbeid med mottaket, og at beboerne er positive, skriver udi.no.