Oppfordrer til deltakelse

 
Foto: Church of Uganda
Biskop Zac Niringiye i den ugandiske evangeliske kirken (bildet) mener bistandspenger umyndiggjør befolkningen og at giverlandene også har et ansvar til å sørge for at pengene blir brukt riktig. 
Biskopen er assisterende biskop i den anglikanske kirken i Uganga. Han er kjent for å være frittalende og ifølge hans fanside på Facebook «den fremste evangeliske kristne teologen i vår tid».

Niringiye mener bistandspenger ikke fører til kreativitet eller nytenking. 

– Bistand frarøver i stor grad befolkningens behov for å være produktive og frie til å ta sine egne valg. I det lengste gjør det oss til tiggere, sier Niringiye til aftenposten.no.

Giverlandene og folket må delta

Norges bistand til Uganda er kritisert av Riksrevisjonen. Kritikkpunktene har vært overforbruk og mangelfull dokumentasjon. Niringiye er i Norge for å drøfte hvorvidt bistand og nødhjelp har frarøvet Afrika verdigheten, skriver aftenposten.no.
– Bistandspolitikken i dag fører til en umyndiggjøring av Ugandas befolkning. Vi trenger et skifte i denne politikken slik at vi kan ansvarliggjøre både styresmaktene og befolkningen. For eksempel må de frivillige organisasjonene slutte å bygge skoler, helsestasjoner og sykehus. Dette er myndighetenes oppgave, og de bør prøves etter hvor godt de bruker landets skattepenger på slike fellesoppgaver, sier Niringiye til aftenposten.no.