Brosteinpris til leder av antirasistisk senter

Kari Helene Partapuoli, som er leder for Antirasistisk senter, får prisen for å være en tydelig stemme for et samfunn basert på fellesskap, forståelse og respekt i stedet for mistro og gruppetenking.
Ledelsen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo legger ved prisutdelingen vekt på Partapuolis rolle som aktør i påvirkningsarbeid og samfunnsdebatt for utsatte minoritetsgrupper, som jøder, asylsøkere, muslimer, rombefolkning og papirløse migranter, skriver Antirasistisk Senter på sine nettsider.
– Hun er en tydelig og modig stemme i det antirasistiske arbeidet, og er ofte i forkant med holdningsskapende budskap og handling når minoritetsgruppers situasjon er truet eller misforstått, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.
Synliggjøring

Partapuoli har også ledet arbeidet for god folkelig dialog mellom norske muslimer og deres naboer i kampanjen «Tea Time».
Brosteinprisen gis til personer og grupper som synliggjør vanskelige liv, formidler håp og gir oss som samfunn redskaper til å bekjempe nød i storbyen.