– Innstramning ikke gitt mer dokumentasjon

Hver åttende arbeidstager er utlending, Norges bank spår rekordhøy innflyttning til Norge og fire år. Utenlandsk arbeidskraft driver stadig mer av Norge
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Forskningsrapporten ”Asylsøkeres rett til å ta arbeid” viser at innstrammingen av regelverket i 2009 ikke har ført til at flere asylsøkere anskaffer identifikasjonspapirer.
0Shares
– Forskerne mener at asylsøkeres dokumentering av identitet påvirkes av andre faktorer enn mulighet til en arbeidstillatelse. Dette er forhold som forskerne mener veier langt tyngre enn en kortsiktig begrensing i rett til arbeid i asylsøkerfasen, sier avdelingsdirektør Frode Mortensen i Utlendingsdirektoratet (UDI).
Færre får jobb

Rapporten er laget av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), skriver UDI.no. En konsekvens av innstrammingene er at klart færre asylsøkere får rett til å ta arbeid, siden man i de fleste tilfeller har måttet legge frem identifikasjonsdokumenter for å få en midlertidig arbeidstillatelse.
Rapporten viser også at det er svært få asylsøkere med midlertidig arbeidstillatelse som faktisk får seg en jobb. Forskerne peker på at dette også var tilfelle før innstrammingen.

– Vi tror det kan være et resultat av at arbeidsmarkedet for personer i asylsøkerfasen er lite, konkluderer de overfor udi.no.