LO går inn for rasismefri sone

LO vil arbeide for bedre inkludering på arbeidsplassen
Norsk Folkehjelp og LO fornyet i dag avtalen om rasismefri sone. Avtalen forplikter LO til å motarbeide rasisme og arbeide for større toleranse.
0Shares
LOs nestleder Gerd Kristiansen og Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres undertegnet avtalen i dag under ”En dag for etnisk likestilling”, skriver lo.no.
Avtalen gjør at LO forplikter seg til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke i stillingsutlysninger og kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.

– Vi forplikter oss også til å ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen på alvor og gjøre vårt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår, skriver lo.no.

Oppfordrer til deltakelse

Kristiansen oppfordrer også LOs forbund og lokalavdelinger og tillitsvalgte til å bruke rasismefri sone som en del av deres arbeide.

– Vi vil med denne relanseringen vise at arbeidet med rasismefri soner er viktig og at vi må stå på for å bekjempe forskjellsbehandling slik at alle de som ønsker kan komme i arbeid og få delta i samfunnet, sa Gerd Kristiansen i forbindelse med relanseringen til lo.no.