Statssekretær ut mot Siv Jensen

 
– Utlendingsdirektoratet forventer at det vil komme rundt 9000 asylsøkere i 2011. Per 30. november har det kommet 8 351 asylsøknader, noe som er en nedgang på ti prosent fra samme periode i fjor. Regjeringen har gjennomført en rekke innstramminger i regelverket etter at det kom over 17.000 asylsøkere i 2009. Innstrammingene har drastisk redusert antall asylankomster til Norge. Jensens påstand mangler enhver kontakt med virkeligheten, sier statssekretær På K. Lønseth (bildet) i Justisdepartementet på regjeringen.no.

Flere tvangsreturneres

Samtidig som antall asylsøkere går ned, øker antallet personer som sendes ut av landet.

– Regjeringens returpolitikk har ført til at Politiets utlendingsenhet per 30. november har uttransportert over 3450 returnektere og kriminelle. Regjeringens asylpolitikk er rettferdig og konsekvent. De som har rett på beskyttelse, skal få det. Konsekvensen av denne politikken er at det kommer færre som ikke har rett til internasjonal beskyttelse. Det er en villet politikk, for det betyr at en større andel av dem som kommer, trenger vår beskyttelse, og det skal de få, sier Lønseth til regjeringen.no