Utvider timeantallet for norskopplæring

 
Foto: Illustrasjonsfoto
Fra og med 1. januar utvides timeantallet for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for enkelte voksne innvandrere fra 300 til 600 timer. 
I den nye tiltaksplanen foreslår også regjeringen å innføre en ny læreplan fra høsten 2012, melder Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). En slik eventuell ny læreplan skal gjelde fra og med skoleåret 2012–2013.
– Vox fortsetter å jobbe med ny læreplan utover høsten. Høringsfristen for innspill gikk ut i september, og vi har fått mye nyttig som vi vil ta med oss i arbeidet, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk til vox.no.
Oppholdsvedtak vil avgjøre
Kun personer som får sitt første oppholdsvedtak etter 1. januar 2012 omfattes av endringene. Folk som har fått sitt første oppholdsvedtak som gir rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 1. januar 2012, vil retten og kravet til gjennomført norskopplæring være 600 timer (550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap).
For de som har fått sitt første oppholdsvedtak som kun gir plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil kravet til gjennomført norskopplæring fortsatt være 300 timer som i de samme gamle forordningene, ifølge imdi.no.