– Svikter de papirløse

Fattigdom fratar barn muligheter for deltakelse, sier lokalpolitiker i SV, Ivar Johansen. Han foreslår ulike utjevningstiltak for å få bukt med problematikken.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
SV-politikeren Ivar Johansen (bildet) er kritisk til at Oslo-byrådet mangler jobbstrategier for papirløse.
0Shares
– Byrådet toer sine hender, og svikter de papirløse migranter, skriver han på sin blogg.
I et forslag til Oslo bystyre foreslår han og partikollega Marianne Borgen at bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og, betale skatt inntil kjent utreisedato.
– I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger, skriver han videre.
Statlig vurdering

I sin kommentar til forslaget vurderer byråd Anniken Haugli at det er  statlige myndigheters ansvar å ordne opp i den situasjonen som har oppstått, og eventuelt vurdere ny behandling av søknadene til søkere med avslag som har jobbet lovlig i mer enn to år.

I sin blogg sier Johansen seg enig i at det er staten som bør rydde opp, men at byrådet også har et ansvar.

– Oslo bystyre bør ha en plikt til å si i fra, og anmode om en endring, når vi ser at en gruppe i denne byen, hvorav mange barn, helt urimelig lider som en konsekvens av svikt og mangler ved statens politikk, påpeker han.

Saken avgis fra finanskomiteen 18. januar, og 15. februar i bystyret.