Fikk pris for jobb med flyktninger

Kåre Bakken har hjulpet mange flyktninger.
Foto: TV2
Kåre Bakken (73), Batalden i Sunnfjord, er tildelt Zola-prisen for 2012. Han får prisen for sin utrettelige innsats gjennom mange år for å hjelpe papirløse flyktninger.
0Shares

Kåre Bakken har arbeidet som selger, trafikkskolelærer og vogntogsfører og hadde aldri møtt en flyktning før i 1978. Da klaget naboene i blokken hans over noen nyankomne i leiligheten over. De tok ikke trappevasken og var litt støyende. Bakken gikk opp og fant fire forskremte vietnamesiske båtflyktninger. Den eldste var 22. De kunne ikke noe norsk, og ikke noe engelsk. Papa, sa Bakken og pekte på seg selv. Han ble møtt med brede smil. Bakken hjalp dem både til å forstå husordensreglene og til å få oppholdstillatelse i Norge.

22-åringen, Lam Ngoc Nguyen, er i dag 55 og leder Bergen Røkeri.

Siden ble Bakken legmannsrepresentant i UNE, Utlendingsnemnda. Men han meldte seg ut: ”Jeg ville ikke sitte som sandpåstrøer for vedtakene. Det er din og min forbannede plikt å reagere når loven blir forvaltet slik at det går ut over uskyldige mennesker. Men jeg har også sagt nei til å hjelpe mange, og har bedt dem godta utvisning,” sa han i et avisintervju for et år siden.

Bakken er overbevist om at myndighetene noen ganger tar feil. Han har sett at heller ikke autoritetspersoner er ufeilbarlige. I løpet av de tre årene 2008, 2009 og 2010 ble 1286 personer innvilget opphold i Norge etter at de først hadde fått avslag fra klageinstansen UNE – Utlendingsnemnda – fordi det lyktes å få saken opp til ny behandling.

Zola-prisen gis til personer som ”åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet”.

Overrekkelsen fant sted mandag denne uken i Det Norske Nobelinstitutts festsal i Oslo.