Ny kulturmelding skaper debatt

Inkludering i kulturlivet bør skje på arenaer som føles naturlige (som her på Mela-festivalen), hevder kulturredaktør i Minerva, Kristian Meiningset i dagens kronikk i Dagbladets nettutgave. Han mener kulturminister Anniken Huitfeldt nye inkluderingssatsing smaker av positiv diskriminering, instruering og overfokus på bakgrunn
I desember ble stortingsmeldinga "Kultur, inkludering og deltaking" lagt fram. Kulturredaktør i Minerva, Kristian Meisingset, mener det er meningsløst å instruere kulturfeltet til en slik satsning.
Hovedmålet med meldinga er at alle skal ha samme mulighet til å delta i kulturlivet og at nye stemmer skal løftes frem. Offentlig finansierte kulturinstitusjoner vil ha en hovudrolle i arbeidet med å nå dette målet, sammen med aktører i frivillig kultursektor. Kultursektoren skal arbeide aktivt og systematisk med inkluderingsspørsmål, skriver Kulturdepartementet.
– Utfordringa i åra som kommer er hvordan vi kan få flere til å bruke kunst- og kulturtilbudet som er bygd opp. Jeg er opptatt av hvordan kulturen kan nå flere, spesielt de som i liten grad deltar i kulturlivet i dag, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til regjeringen.no.

Feil virkemiddel
Kristian Meisingset, kulturredaktør i Minerva, hevder imidlertid en slik satsing blir feilslått. Ifølge en kronikk skrevet i dagens nettutgave av Dagbladet er «målet om inkludering av absolutt alle absolutt hele tiden prinsipielt uheldig».
– Selve «problemet» om underrepresentasjon i kulturkonsumet er vilt overdrevet. Hva vi bør frykte, og faktisk frykter, når det gjelder innvandring, er utviklingen av en permanent økonomisk og sosial underklasse. At det kan være vanskelig å få tilgang til posisjoner innenfor kulturlivet, er dessuten noe alle opplever, enten de er unge, nyetablerte, minoriteter eller hva som helst.

Naturlig utvikling fremfor politisk korrekthet

Han presiserer å være en sterk tilhenger av at kulturaktører jobber aktivt for å inkludere minoriteter på utøversiden, men at dette først og fremst skjer fordi det oppleves som en naturlig del av strategien.

– Folk bør ikke rekrutteres til å være kulturutøvere bare fordi de er minoriteter, men hvis de kan bidra til mer og spennende kultur og fordi de er interessert i kulturen. Vi kan ikke nistirre på etnisk og kulturell bakgrunn til enhver tid. En positiv diskriminering på bakgrunn av gruppetilhørighet er også diskriminering, skriver Meiningset til dagbladet.no.