Ikke-vestlige menn dømmes oftere

Flere med innvandrerbakgrunn enn etnisk norske voldtektsdømmes, viser ny statistikk fra Stavanger tingrett.
Foto: Jarle Vines
Ifølge NRK gir tallene som presenteres for dømte i voldtektssaker indikasjoner på at ikke-vestlige risikerer domfellelse i større grad enn etnisk nordmenn. 17 av de 20 som er dømt de tre siste årene er menn med minoritetsbakgrunn.
0Shares
Kun en av tjue etnisk norske som anmeldes for voldtekt risikerer å bli tiltalt. NRKs gjennomgang av voldtektsanmeldelser- og dommer fra Stavanger tingrett de siste tre årene viser at under 15 prosent av anmeldte voldtekter i regionen ender i retten.
Hverken politiet eller domstolen kan gi noen forklaring på hvorfor menn med minoritetsbakgrunn i langt større grad risikerer å bli dømt for voldtekt enn etnisk norske som blir anmeldt.

Mørketall

Forsvarer og bistandsadvokat Anne Kroken mener voldtekter utført av etnisk norske befinner seg i kategorien mørketall og i liten grad ender i retten.
– Det er i dag fryktelig vanskelig å få domfellelse i eksempelvis bekjentskapsvoldtekter hvor etnisk norske er i flertall. Derfor ender svært få av dem i retten, sier Kroken til NRK.no.

Færre etnisk-norske blir dømt

I en fordypningsoppgave på Politihøgskolen tok politioverbetjent Tor Erik Riska Thorsen ved Stavanger politistasjon i 2006 for seg alle voldtektsanmeldelser i Rogaland politidistrikt mellom 2003 og 2005. Han fant at cirka 60 prosent av de som ble anmeldt for voldtekt i løpet av disse tre årene var etnisk norske. Samtidig viste NRKs gjennomgang av voldtektsdommene i Stavanger fra 2009 til 2011 at bare 15 prosent av de dømte var etnisk norske, skriver NRK.no.