Utvidet forsøksperiode med moderat kvotering

 
Foto: Shanjayan Shan
Regjeringen har bedt 13 statlige virksomheter om å sette i gang en ny prøveperiode med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere.
0Shares

I et oppstartsmøte med representanter for virksomhetene 11. januar gjorde statsrådene Rigmor Aasrud og Audun Lysbakken det klart at kravene må skjerpes. Evalueringen av det første forsøket viste nemlig at kvotering ble lite brukt og at det ikke var godt forankret i ledelse og personalrutiner, skriver regjeringen.no.

Nå går det fram at virksomhetene i den utvidete prøveperioden skal kvotere når to søkere er tilnærmet likt kvalifisert.

Trenger nye tiltak

Behovet for nye tiltak for å integrere innvandrere i arbeidslivet ble understreket av en ny undersøkelse Lysbakken kunne vise til. Undersøkelsen viste at det å ha et fremmedartet etternavn kunne gi 25 prosent større sjanse for å ikke bli innkalt til et jobbintervju.

Statsråd Aasrud la vekt på at staten lenge har arbeidet målrettet med å redusere diskriminering og styrke mangfoldet.
– Gjennomsnittlig innvandrerandel i staten er 8 prosent, men variasjonene mellom sektorene er store. Vi må fortsatt arbeide målrettet og prøve ut nye arbeidsformer. Vi har fått noen svar etter den første runden, men trenger mer erfaring og kunnskap om bruken av dette virkemidlet. En prøveperiode på to år kan ha vært for kort til å innføre og evaluere ordningen, sa Aasrud til regjeringen.no.