Islamsk Råd: – Uakseptabel språkbruk

Enighet mot ekstremisme: leder i Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica (t.h) og inkluderingsminister Audun Lysbakken under dagens samtale på Rabita-moskéen i Oslo
Foto: Claudio Castello
Islamsk Råd respekterer folks rett til å ytre seg og protestere, men mener gruppen som står bak morgendagens antikrigsdemonstrasjon bruker uakseptable virkemidler for å promotere sin sak. 
0Shares

Tidligere i dag traff Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken lederen for Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica, i Rabita-moskeen. Anledningen var samtaler i forkant av den varslede demonstrasjonen foran Stortinget fredag 20. januar.
Ifølge Kobilica er rådet enige i at folk skal få lov til å si sin mening, men tar avstand på måten man promoterer demonstrasjonen på.

Her handler det ikke om at vi vender ryggen til noen, men om at vi kommer med vårt standpunkt og følger våre prinsipper.

– Islamsk Råd synes dette er uakseptabelt. Som leder og representant for muslimer i Norge vil jeg gjenta at vi tar avstand fra volden og truslene i videoen som har blitt lagt ut i forbindelse med demonstrasjonen. Uttalelsene er i strid med demokratiske og islamske prinsipper, sa Kobilica under pressemøtet avholdt i etterkant av samtalen med Lysbakken.
Kobilica la også til at han håper dialogtradisjonen i Norge skal lykkes med å inkludere alle krefter i denne debatten.
Legitimt å protestere fredelig 
Lysbakken understreket at det å ha en demonstrasjon mot krigen i Afghanistan er helt legitimt, men at det samtidig også er viktig at alle tar avstand fra budskapet og truslene i videoen.
– Jeg setter sterk pris på initiativet Islamsk Råd har tatt. Og det må også føre til at vi ikke tyr til gruppetenkning om muslimer. Flertallet av norske muslimer skal ikke måtte stå til ansvar for den enkeltes ekstreme og uakseptable ytringer, påpekte inkluderingsministeren.
Like lite som denne gruppen snakker på vegne av norske muslimer, snakker de på vegne av folk som er imot krigføringen i Afghanistan, fremhevet Lysbakken
– Jeg setter stor pris på rådets arbeid og føler at dette møtet har vært veldig nyttig, oppsummerte Lysbakken.

Fraråder fra å delta
Senaid Kobilica sier til utrop.no at man helt klart vil fraråde norske muslimer å delta i fredagens demonstrasjon.
– Vi i rådet føler videoen har ødelagt formålet, og at det blir helt meningsløst å være med når arrangørene har brukt et såpass voldelig språk til å promotere denne demonstrasjonen.
–  Også andre kjente norske muslimer som Basim Ghozlan og Usman Rana har tatt kraftig avstand fra både videoen og demonstrasjonen. Når flertallet av muslimer i Norge vender ekstremistene ryggen; hva betyr det for dialogarbeidet?
– Her handler det ikke om at vi vender ryggen til noen, men om at vi kommer med vårt standpunkt og følger våre prinsipper. Vi sier klart ifra hva vi mener i denne saken. Samtidig er vi også villige til å gå i dialog med alle, sier Kobilica.