Penger til barn i isolerte trossamfunn

0Shares

Det er Utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet som bevilger midlene, og i tildelingen legger departementene spesiell vekt på formidlingen av erfaringene fra GO-ON. I det videre arbeidet skal Redd Barna dele sine kunnskaper med hjelpeapparatet gjennom undervisning og informasjonsbrosjyrer.

Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna sier de er svært glad for at GO-ON kan fortsette. GO-ON har satt fokus på ulike brudd på barns rettigheter i lukkede trossamfunn. Det mest gjennomgående er brudd på menings-, ytrings- og trosfriheten.

– Barna fratas retten til egen vilje og egne meninger. Kritikk blir ikke godtatt, og barna nektes å lese andre bøker enn de menigheten har godkjent. Mange av dem holdes borte fra den offentlige skolen, og undervises hjemme eller på private skoler knyttet til trossamfunnet. Gjennom GO-ON har vi sett mange eksempler på at denne undervisningen ikke tilfredsstiller verken Opplæringsloven eller Barnekonvensjonen, sier Gro Brækken.

Les om intervjuet med leder av Redd Barnas Rettighetssenter, Marianne Borgen, her.