Gruppe på 37 Tunisia-flyktninger ankom Oslo

Flere tusener libyere har flyktet sjøveien til Italia. Andre har blitt internt fordrevne eller endt opp i leire nær grensen eller i Tunisia.
Foto: Khaled Abdelmoumen
16. januar ankom 37 enslige mindreårige overføringsflyktninger Norge. Alle er afrikanere som tidligere bodde og jobbet som fremmedarbeidere i Tunisia.
– Antallet er den største gruppen med enslige mindreårige overføringsflyktninger Norge noen gang har tatt imot, skriver imdi.no.
Gruppen med enslige mindreårige kommer alle fra flyktningleiren Shousha som ligger i Tunisia på grensen til Libya. Flesteparten av flyktningene kommer opprinnelig fra Somalia, Eritrea og Etiopia, og nærmere 70 prosent av dem er gutter, og er i alderen 16 til 17 år. 
 
Samtlige ble intervjuet av UDI i perioden mellom 25. oktober og 2. november 2011, før de ble tatt ut som kvoteflyktninger til Norge.

Kan ikke vende til hjemlandet
Overføringsflyktninger er flyktninger som ikke kan vende tilbake til sitt eget hjemland og som ikke har mulighet til å få opphold i det landet de oppholder seg i som flyktninger. Etter et organisert uttak får de komme til Norge og de fleste overføringsflyktningene tas ut i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), skriver imdi.no.