– Lønseth har dårlige argumenter

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter (fotografert lengst til høyre) sier utviklingen i Amelie-saken kan gi rom for en mer human tolkning i asylsaker.
Foto: Claudio Castello
Antirasistisk Senter reagerer på statssekretær Pål Lønseths utfall mot papirløskampanjen.
0Shares

I går la UDI frem sine tall for returer på en pressekonferanse der også regjeringen deltok. Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter (ARS) er uenig i den fremstillingen som ble gitt og mener Norge fortsatt fører en altfor streng politikk. Han understreker at han ikke uttaler seg på vegne av papirløs-kampanjen, men som representant for ARS.

Trosser FN
Norge presser folk til å returnere til krigsherjede land og diktaturer, fastholder Berglund Steen. 

– Det er i seg selv positivt at utlendingsforvaltningen har satt større fokus på frivillige returer som et alternativ til tvangsreturer. Det endrer imidlertid ikke på at returtallene regjeringen og UDI nå feirer, omfatter en rekke personer som ifølge FN burde hatt beskyttelse, sier han.
 
Berglund Steen hevder ideen om at hele asylsystemet nærmest skulle falle sammen hvis vi gjør det stort sett alle land har gjort og stadig gjør, nemlig myker opp overfor de papirløse, simpelthen er tull.

– Lønseth lister opp en serie med dårlige argumenter for hvorfor Norge skal forbli ensidig harde mot papirløse. Mange dårlige argumenter gjør ikke argumentasjonen sterkere, skriver han til Utrop i en e-post.

Ødelegges psykisk
Berglund Steen presiserer at ARS aldri vært for at alle papirløse skal få midlertidig arbeidstillatelse.

– Vi har ment at dette bør gjelde grupper hvor tvangsretur ikke er mulig, slik som var norsk praksis frem til 2004, også under Ap-regjeringer. Det er per i dag minimalt med frivillige returer til landene det her er snakk om, spesielt Etiopia. Lønseths påstand om at det ville bli særlig mye færre frivillige returer hvis man eksempelvis ga lengeværende etiopiere lov til å arbeide, holder derfor ikke mål.
 
Han mener den norske politikken har store menneskelige omkostninger.

– Senest i går traff jeg en ung etiopisk mann som har levd på gata i Oslo i tre år. Da jeg først ble kjent med ham for noen år siden, var han ennå en ganske oppegående ung mann. Nå vil enhver som påtreffer ham forstå at han er psykisk helt ødelagt. Dette er ikke det Norge vi vil ha. Men hvis vi ikke vil ha et slikt Norge, må vi faktisk ha en mer nyansert politikk.