Spesiell vurdering for homofile

Leder av Senter mot etnisk diskriminering, Manuela Ramin-Osmundsen, engasjerer seg nå i homokampen, og mener homofile fortjener eget vern.

Hun trekker fram homofile som ikke er blitt vurdert spesielt av noen ennå, verken strafferettslig eller sivilt. Hun ønsker seg nå et dedikert lovutvalg, eller arbeidsgruppe som skal se på homofiles lovmessige vern, skriver Dagsavisen.

– Norge bør jobbe fortere med homodiskriminering, og ta lærdom av det som er gjort for kvinner, funksjonshemmede og etniske minoriteter, sier Ramin-Osmundsen.

Hun ser positivt på at Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i sommer har ansatt en jurist som skal arbeide spesielt med diskrimineringssaker, og yte rettshjelp til homofile som mener seg utsatt.

Stadig flere EU-direktiver ser på alle diskrimineringsgrunnlag under ett. Ramin-Osmundsen mener det er riktig å få et helhetlig syn på diskriminering. Men hun er frustrert over Regjeringens handlemåte under utarbeidelse av nye lovforslag og endringer på ulike områder.

I tilfelle med straffelovens paragraf 135a, som går på diskriminerende ytringer, ser denne ut til å bli oppdatert hvert eneste år de neste tre årene som følge av ulike innspill. Og mens noen arbeider med etnisk diskriminering, arbeider andre med diskriminering av funksjonshemmede.

– Det kan virke som om regjeringen kjører ett løp, og lovutvalgene ett annet. Det er ikke helhetlig i det hele tatt, sier hun til Dagsavisen.