– Sykehjem bør kunne ta religiøse hensyn

Shakeel Rehman er samfunnsdebattant og humanist. Han oppfordrer muslimer til å sette menneskerettighetene som standard når de leser og tolker Koranen

Rehman har fått se rapporten om religiøse matpraksiser, bønn og deltakelse i religiøse ritualer fra Samfunnsforskningen, og sier seg enig i at sykehjem bør ta hensyn til de ulike religiøse matpraksiser.

– Svarene og oppslutningen til samfunnets imøtekommenhet, tilpasning og tilrettelegging for religiøse er som forventet i et sekulært, tolerant og humanistisk samfunn hvor religionsfrihet og ytringsfrihet er verdifundamentet, sier han til Utrop.

Når det gjelder skole hører religion og livssyn til religions- og samfunnsfaget, mener han.

– Slik kan unge få kunnskapen de trenger for å lære om de ulike religionene og mangfold. Skolegudstjenester i skoletiden i regi av kirken, eller bønn i friminuttene hører ikke til i den sekulære skolen da barna skal lære ulike fag, samt sosialisere seg på tvers av bakgrunn istedenfor å fremheve og praktisere sin religion på skolen i friminuttene.

Læring fremfor misjonering

Rehman skiller sterkt mellom presenterende og misjonerende fremstilling i skolesetting.

– I religions eller samfunnsfag kan de besøke ulike tros og livssyn og se på innhold og praksiser, mens på skolen bør de unngå slike praksiser og tilløp til misjonering, og dermed konformitetspress og fokus på ulikhet. Eventuelt ha et stillerom hvor alle religioner er representert. Fordi skolens oppgave er å forme tolerante, inkluderende og empatiske borgere