Moria-uenighet mellom regjeringspartiene

KrFs innvandringspolitiske talsperson, Torhild Bransdal, mener at det er fire land som har hentet barn av de åtte til ti landene som kreves i regjeringens avtale.
Foto: Natasza Bogacz
Justisminister Monica Mæland (H) vil ikke regne med Storbritannia og Sveits blant de åtte–ti landene som må til for at Norge skal hente Moria-barn.
31Shares

Høyre, KrF og Venstre inngikk i slutten av mai et kompromiss om å hente enslige Moria-barn til Norge «forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Til nå har elleve EU-land forpliktet seg til å ta imot barn fra greske flyktningleirer. Men det er ikke aktuelt for Norge å hente noen før løftene er realisert. Nå er det blitt usikkerhet om hvilke land som skal telle med, skriver Vårt Land.

Hittil regner regjeringen med to land, Luxembourg som har hentet tolv personer og Tyskland som har hentet 47. Men også Storbritannia og Sveits har hentet barn. De regnes imidlertid ikke med av regjeringen.

Bakgrunnen er ifølge justisminister Monica Mæland (H) at Sveits og Storbritannia ikke tar del i relokaliseringen. De har tatt imot enslige mindreårige som har familietilknytning til landene i henhold til forpliktelser i Dublin-regelverket.

– Også Norge tar løpende ansvar for asylsøkere, herunder for enslige, mindreårige fra Hellas, i henhold til Dublin-regelverket, skriver Mæland i en epost til Vårt Land.

KrFs innvandringspolitiske talsperson, Torhild Bransdal, ser annerledes på saken.

– KrF mener at det er fire land som har hentet barn av de åtte til ti landene som kreves i regjeringens avtale. Vi kan diskutere det opp og ned, men nå er det fire land som har gjort noe, sier Bransdal.