Fritt Ords Honnør til Louiza Louhibi

Ut mot ekstremismen: Samfunnsdebattant Louiza Louhibi, her flankert av tidligere Frp-formann Carl I. Hagen og Høyres bystyremedlem Aamir J. Sheikh, under appellen hun holdt utenfor Stortinget etter fakkeltoget arrangert av stiftelsen "Dialog for fred". Fakkeltoget ble arrangert en uke etter en omstridt islamistisk markering samme plass.
Foto: Claudio Castello
For å gå ut offentlig om sin egen livshistorie med formålet om å bedre andre voldtekstsofres situasjon og for sin kamp mot ekstremistiske miljøer. 
0Shares
Norsk-fransk-algirske Louhibi gikk offentlig ut i voldtektsdebatten i fjor høst etter selv å ha blitt utsatt for en overfallsvoldtekt i Oslo i 2008. 
– Jeg var et offer for en overfallsvoldtekt i 2008. Men man kan ikke være et offer hele livet. Aksjon mot voldtekt nå, skrev hun på Twitter. 
Hun fulgte opp temaet med flere avisintervjuer og tv-opptredener.

Opptrer modig

I Fritt Ord-styrets begrunnelse vektlegger man Louhibis mot i kampen for en åpen debatt.
– Louiza Louhibi tildeles Fritt Ords honnør for sitt mot i debatten om seksualisert vold mot kvinner og for aktivt å ha imøtegått ekstreme holdninger som har religiøs og politisk forankring. Åpenheten har gjort Louihibi til gjenstand for grov sjikane, blant annet på Facebook. Etter en opptreden i Debatten på NRK1 i januar i år måtte hun kjøres hjem av sivilkledd politi. Hun har nå med seg en voldsalarm når hun beveger seg ute, skriver stiftelsen videre i sin pressemelding.

Ut mot ekstremismen

Istedenfor å la seg skremme har Louiza Louhibi utvidet sin kamp mot det hun i et intervju med NRK kaller «en liten, men voksende gruppe av unge, muslimske menn som bekjenner seg til en ekstrem tolkning av islam». 
– Hun har blant annet opprettet en Facebook-side mot ekstremisme på nettet. Nylig varslet hun også Politiets sikkerhetstjeneste om en trusselvideo mot norske statsinstitusjoner, skriver Fritt Ord på sin hjemmeside.

Honnøren deles ut av Fritt Ords styremedlem Frank Rossavik i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo, tirsdag 14. februar 2012, kl. 15.00.

FAKTA OM PRISEN

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Fritt Ords Honnør er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Med honnøren følger et pengebeløp på kr 100 000.