Utdanning påvirker ektefellevalg

Forelsket: Amine Ben Amaar og Camilla Sameera Jensen giftet seg i Tunisia. Nå venter hun på at han skal komme til Norge.
Foto: Privat
Utdanning hos unge flerkulturelle og foreldregenerasjonen henger sammen med større selvbestemmelse i partnervalg, viser en fersk rapport fra Fafo (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning).
0Shares
Fafo-rapporten ”Hvem bestemmer? Ektefellevalg blant unge med innvandrerbakgrunn” ser på om utdanning, levekår, religion og likestilling påvirker unges mulighet til å velge sin egen partner. Rapporten er basert på en egen undersøkelse og en lignende SSB-undersøkelse

Ifølge rapporten er det slik unge voksne flerkulturelle med utdanning på høyere nivå opplever mer selvbestemmelse enn de som har lavere utdanning. Blant unge flerkulturelle som oppgav stor egeninnflytelse på valg av ektefelle, er det flere som har giftet seg med en partner som er født i Norge. Gruppen som oppgav mindre selvbestemmelse, har i langt større grad giftet seg med en partner fra utlandet.

Lite religionsrelevans

Begge undersøkelsers respondenter oppgav religion som svært lite relevant sammenlignet med utdanning som avgjørende faktor.

– Verken det å si at religion var svært viktig, eller det å være svært religiøst aktiv hadde betydning for i hvilken grad man opplevde selvbestemmelse i partnervalg, går det frem av rapporten.
Rapporten kan også vise til flere spennende statistikker. Blant annet er andelen som gifter seg svært tidlig blant ikke-vestlige (særlig fra landbakgrunn i Tyrkia, Marokko og Pakistan) i alderen 18-23 sunket over tid, fra 27 prosent i 2000 til 18 prosent i 2010. Størstegruppene som innvandrer til Norge for å gifte seg med en bosatt person, er kvinner fra Thailand, Filippinene og Russland som kommer for å gifte seg med en mann uten innvandringsbakgrunn.