Reagerer på uttalelser fra mottaksleder

 
Foto: rodekors.no
Sentralt tillitsvalgt i Røde Kors Ungdom ut mot lederen av Kongsberg statlige mottak. 
0Shares
Espen André Breivik (bildet) kaller mottaksleder Steinar Floms uttalelser i forbindelse med frysersaken som kritikkverdige overfor utrop.no.

Saken har sitt utgangspunkt etter at tolv somaliske asylsøkere kom i kontakt med Laagendalsposten. Kravet om egen fryser ble møtt med et nei fra mottaket og oppfordring om å heller måtte grave maten ned i snøen. Også forespørsel om fjernsyn og internett på husværet som de disponerte fikk asylsøkerne avslag på. I etterkant skal asylsøkerne ha blitt syke av maten de spiste.

Får det de har krav på

Flom selv hevder Flom verken somalierne eller andre asylsøkere har krav på å få fryser eller nett av mottaket til sitt husvære.
– Her på mottaket har de fått alt de har krav på, også gratis tilgang til både fjernsyn og internett. De må bare gidde å møte opp.
Til Laagendalsposten uttalte også mottakssjefen at somalierne ville fått problemer med å skaffe seg en jobb hvis ordningen med praksisplass for asylsøkere fortsatt fantes.
– Somalierne generelt har et dårlig rykte som arbeidskraft i den norske befolkningen, og fått ord på seg for å være både late og udugelige.

Skremmende holdninger

Særlig er det de siste uttalelsene som Breivik ser på som sterkt nedsettende.
– At en mottaksleder går ut i avisen og kaller somaliere late og udugelige er kritikkverdig. Hva som skremmer meg er at et selskap som driver flere asylmottak på Østlandet ansetter folk med slike holdninger, sier han til utrop.no.

Han legger til at ingen skal forskjellsbehandles med en begrunnelse om at de “bare” er asylsøkere, slik som saken fremstilles.
– I denne situasjonen påstår mottakslederen at han holder seg innenfor UDI sine retningslinjer, men det hele er blitt en diskusjon om lover og paragrafer, hvor ble det av menneskene?, spør han retorisk.
Internett en selvfølge
Nettilgang i husværet de disponerer hevder Breivik burde være en selvfølge.
– Ventetiden på asylmottak kan være lang og vanskelig, dette ser vi gjennom våre aktiviteter med asylsøkere over hele landet. Folk må ha tilgangen og mulighet til å kunne holde kontakt med venner og familie, avrunder han.