Sier nei til flere flyktninger

Årsakene til den lave graden av sysselsetting blant flyktninger er blant annet at staten bosetter mange i kommuner hvor det ikke er tilgang på arbeid, og at arbeidsgivere generelt ser ut til å vegre seg mot å ansette innvandrere, mener NOAS.
Foto: World Relief Spokane
Staten ønsker at Fredrikstad skal bosette 85 nye flyktninger i år. Bystyret sier nei.
0Shares

Saken har sin bakgrunn i at bystyret i mars i fjor vedtok en treårig avtale om mottak av nye flyktninger. Kommunen skulle motta 40 voksne flyktninger hvert år i 2011, 2012 og 2013. I tillegg skulle det bosettes ti mindreårige flyktninger årlig i 2012 og 2013.

Men bare et halvt år senere kom det en ny anmodning fra IMDI om å øke kvoten, skriver Fredrikstads Blad.

Frp-kritikk

Fremskrittspartiets er sterkt kritiske til de summene som utløses ved bosetting.

– Vi kan ikke leve med dette mer, og taper millioner på å fortsette med bosetting av flyktninger, er Fredrikstad Frps gruppeleder Bjørnar Laabaks syn på saken.

Også rådmannen argumenterer mot å øke kvoten.

– Hvis Fredrikstad kommune skal håndtere bosetting av flyktninger på en forsvarlig og kvalitativ god måte, er det rådmannens vurdering at vi ikke har kapasitet og kompetanse til å imøtekomme anmodningen fra IMDI om å bosette flere enn allerede avtalt for 2012, heter det i rådmannens vurdering.