Raskere bosetting av enslige mindreårige

 
Andelen enslige mindreårige som er bosatt innen tre måneder har økt kraftig fra 2010 til 2011, viser IMDis årsrapport for bosetting.
0Shares

I 2011 ble 27 prosent av de enslige mindreårige bosatt innen fristen på tre måneder etter vedtak om opphold. Dette er en klar økning fra 16 prosent i 2010. IMDi har de senere årene hatt økt fokus på raskere integrering av enslige mindreårige.

– Satsingen på enslige mindreårige har gitt resultater i blant annet måloppnåelsen for bosetting av denne gruppen. I fjor ble det bosatt 629 enslige mindreårige, samtidig som måltallet gitt av Nasjonalt utvalg var 580, i følge tall fra IMDi.

I 2010 var ventetiden for enslige mindreårige 5,7 måneder, mens det samme tallet for i fjor var 5,5 måneder.

I 2011 ble det bosatt 5486 personer.

Det er en del regionale forskjeller i resultatene, viser rapporten. Detaljerte tall fordelt på region foreligger i selve årsrapporten.

Færre asylankomster

Hvert år vedtar Nasjonalt utvalg måltall for antall bosettinger som IMDi må forholde seg til. I 2011 var målet å bosette 6500 personer. I 2010 var samme tallet 6700, mens målsettingen for 2009 var å bosette 8200 personer.

I 2011 ble det bosatt 5486 personer til sammen. Året før det var det samme tallet 5797 personer, mens i 2009 ble det bosatt 6087 personer.

Noe av årsaken til lavere bosetting er nedgang i asylankomster. Samtidig er det fortsatt veldig mange på mottak som venter på bosetting, slik at bosettingstallet kunne absolutt ha vært høyere.