Støtter kvotering av minoriteter

Flerkulturell arbeidsgruppe: f.v
Foto: Fagforbundet
Fagforbundet legger vekt på inkludering i arbeidslivet blant minoriteter i Norge med et nytt utvalg. Nestleder i fylkeskretsen i Vestfold mener at en kvotering av minoriteter i arbeidslivet er løsningen.  
0Shares

Fagforbundet har nylig opprettet et utvalg med minoriteter som skal jobbe tett med arbeidsgivere i fylkenes lokalsamfunn. Hvert fylke skal ha sin egen tillitsvalgt.

– Utvalget for mangfold og inkludering vil bestå av representanter fra ulike ledd i organisasjonen forbundsstyret, AU, kompetansesentrene, seksjonsstyret, fylkeskrets, og representanter fra nettverksgruppen for tillitsvalgte med minoritetsetnisk bakgrunn, uttaler Jorge del Pino, fra Fagforbundets flerkulturelle arbeidsgruppe. 

Vil ha en kvote også

Eddie Whyte er nestleder for fylkeskretsen til Fagforbundet i Vestfold. Han mener at en potensiell løsning på den svake inkluderingen i arbeidslivet er å kvotere inn folk med minoritetsbakgrunn i ulike yrker. 

Uenig: Arbeidspolitiske talsmannen for høyre, Thorbjørn Røe Isaksen, mener kvoteforslaget til Fagforbundets nestleder vil virke mot sin hensikt.
Foto : Kjetil Ree

– Da vi skulle jobbe for like rettigheter for kvinner, måtte vi ha en kvote for å få dette til. Og hva er forskjellen? Vi ser at minoriteter med utenlandske navn ikke blir kalt inn til jobbintervju. Vi må vurdere anonyme søknader, uttaler Whyte.

Whyte understreker at Fagforbundet ikke har noen vedtatt politikk når det gjelder kvotering, men hevder at Norge ligger langt tilbake i inkluderingen sammenlignet med Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Whyte føler at inkluderingen ikke blir tatt på alvor.

– Flere må sette dette på dagsorden, og folk med minoritetsbakgrunn må selv skape oppmerksomhet rundt inkluderingen. Innvandrerne må melde seg inn i fagforeningene, her tilbys det skolering. Vi vil ha flere tillitsvalgte, fordi vi trenger flere rollemodeller, sier Whyte.

Han mener at vi bør debattere kvotering som et seriøst forslag. Flere bransjer og kommuner bør ha et utvalg som passer på inkluderingen.

– Noen kommuner er jo flinkere enn andre kommuner på å inkludere; i kommunesektoren deltar våre tillitsvalgte i ansettelsesprosessen – da har vi muligheten til å være en brobygger for etniske minoriteter, forklarer han. 

Prinsipielt imot
Thorbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann for Høyre, er uenig. Ifølge ham ligger nøkkelen til adgang i arbeidslivet i kompetanse, språk og et system for arbeidsformidling som fungerer (NAV).

– Jeg er prinsipielt mot lovfestet tvangskvotering fordi jeg mener at man skal velges og ansettes på grunn av hvem man er, ikke basert på hvilke kjennetegn man har. Hvis det er tilfeller med individuell diskriminering har vi lovverk som skal håndtere det, sier Isaksen

Han mener at det ikke er overraskende at kvoteringen fungerer, men tror at en slik kvoteringsordning raskt ville skapt motsetninger og motstand som slett ikke ville gavnet minoriteter på sikt.

– Når vi ser at undersøkelser avdekker at mange med utenlandske navn ikke blir innkalt til jobbintervjuer sammenlignet med dem som har norske navn, mener jeg vi må forsøke å gjøre noe med det. At kvotering virker, er vel ikke overraskende. Om det blir pålagt, man må jo følge reglement. Men det i seg selv kan ikke forsvare kvotering etter min mening, uttaler talsmannen. 

Isaksen utelukker ikke ideen om anonyme søknadsprosesser.

– Å sette i gang forsøk i offentlig sektor med anonyme søknader kan være en mulighet.

Omfattende prosjekt
En handlingsplan for mangfold og inkludering 2011-2013 er allerede utarbeidet av arbeidsgruppen til Fagforbundet. Prosjektet skal være et samarbeid  med Norsk Folkehjelp og Antirasistisk senter om holdningsskapende arbeid. Arbeidsgruppen skal ut i samfunnet og rekruttere etnsike minoriteter. De skal hjelpe det flerkulturelle samfunnet med å styrke kunnskapsnivå og språk-kompetanse. Utvalget skal møte fylkene og deres foreninger for å kartlegge medlemmer med minoritetsbakgrunn.

– Vi skal gi etniske minoriteter opplæring, slik at de lettere kan komme i kontakt med næringslivet. Det finnes forskjellig behov, og da trengs det forskjellige tiltak. Vi er opptatt av at alle skal bli hørt, sett og forstått, forklarer Del Pino til Utrop.