Kritiserer statens behandling av returnektere

 
Tore Wilken Nitter Walaker kritiserer norsk politikk for å bruke for lang til på å tvangsreturnere asylsøkere.
0Shares

Tore Wilken Nitter Walaker reagerer på tidsfristene i saksbehandling av asylsøkere i sin kronikk i Aftenbladet. Walaker, som jobber med internkontroll i UDI, mener at politikere må tilpasse seg de mange papirløse som ikke kan tvangsreturneres.

– Jeg vil gjerne presisere at jeg skriver dette som en privatperson, og ikke som representant fra UDI. Jeg har fulgt med på dette i årevis, og det har gradvis modnet inne i meg. Nå er det på høy tid å gjøre noe. Hvis vi ikke gjør noe snart, så blir et problem som kommer til å vokse seg enda større, skriver Walaker.

Kan bli et problem for Norge

Han mener at de som ikke har krav på beskyttelse, men ikke vil eller kan reise hjem, blir et problem for Norge som vertsnasjon. I kronikken reagerer han også på at søkere som ikke kan tvangsreturneres blir hengende igjen i systemet i årevis uten å kunne forsørge seg selv.

– Hva skal vi gjøre med dem? Man må regularisere oppholdet, alle mennesker har rett til å forme sin egen framtid. Gi dem en sjanse til å skape et liv, sier Walaker til Aftenbladet.

Av den grunn mener han at det er nødvendig med en ordning som tillater papirløse med lengre opphold i Norge om å få arbeidstillatelse.

– Jeg ønsker en tidsfrist for å få fortgang i returen, slik at man unngår å komme dit at man har flere tusen papirløse. Lar ikke folk seg returnere, så må de få en sjanse, slik at vi unngår å ha så mange ureturnerbare, uten muligheter, sier Walaker.

Uenig

Walaker får ikke støtte fra statssekretær Pål Lønseth.

–  Det er interessant at han kritiserer saksbehandlingstiden. Vi har lagt mye ressurser inn i UDI for å få saksbehandlingstiden ned, og vi har jobbet oss ned fra 300 dager til rundt 90 dager, sier Lønseth til Aftenbladet.

Walakers forslag om å gi returnektere mulighet til et normalt liv mener Lønseth er en dårlig idé.

–  Det er en stor oppmuntring til å nekte retur. Dette vil være en så stor oppmuntring til å nekte retur at vi vil få problemer. Da vil antallet på dem som ikke har beskyttelsesbehov gå betydelig opp. Saksbehandlingstiden vil øke, og vi svekker muligheten til å bruke ressursene på kvoteflyktninger, sier Lønseth til Aftenbladet.