– Ingen med brun hud eller en eller annen form for innvandrerbakgrunn er genetisk bygd for å stå for mer kriminalitet

I 2019 ble det avsagt 58 dommer i Oslo tingrett med en gjerningsperson som var under 18 år. En stor andel har flerkulturell bakgrunn (Illustrasjonsbilde).
Av 84 domfelte, har 73 personer navn som tilsier at de har en flerkulturell bakgrunn. – Sosiale utfordringer er et resultat av mangel på sosiale løsninger, mener Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Nettavisen har gjennomgått 58 dommer fra 2019, med totalt 84 domfelte under 18 år. Oslo tingrett har tatt forbehold om at dommene oversendt Nettavisen ikke er helt utfyllende, og at noen dommer kan være oversett.

Ifølge tallene som Nettavisen har sett gjennom går tre funn igjen:

  • Flesteparten av dømte lovbrytere er norske og født i Norge.
  • 87 prosent har navn som indikerer en fremmedspråklig bakgrunn.
  • Et flertall av de domfelte bor på østkanten i Oslo.

– Nedrig, alvorlig og uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om Oslovolden i 2019. Kun på en enkelt helg i oktober, ble 16 personer pågrepet for elleve uprovoserte voldshendelser.

Under koronakrisen blusset også volden blant unge opp i Oslo.

– Viktig med riktig diagnose

Nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn, advarer mot å gå i «rasistfella» ved analysering av tallene fra Oslo tingrett.

Han påpeker at det er relevant å bruke informasjonen til å peke på årsaker, som sosioøkonomiske forhold og problemer med integrering.

– Jeg synes det er bra med statistikk, gjerne så detaljert som mulig, og det er viktig at debatter er faktabasert. Skal man gjøre noe med et problem, så er det viktig at diagnosen er så riktig som mulig, sier Kohn til Nettavisen.

Kunnskapsrettet innsats

Fra politiets side forklares overrepresentasjonen på følgende vis:

– Vi har et stort fokus på kunnskapsbasert og målrettet innsats i disse områdene, nettopp for å forhindre etnisk profilering, sier politiinspektør Rune Solberg Swahn til Nettavisen.

Swahn som er leder for Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt, mener årsakene til overrepresentasjonen av ungdom med annen etnisk bakgrunn er sammensatte.

– Forskningen nevner noen risikofaktorer for kriminell atferd, blant annet fattigdom, trangboddhet, skolemestring og utenforskap. Dette kan best utdypes av andre fagmiljøer enn politiet.

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam uttaler seg om kriminalitet og innvandring, som et tilsvar til Frp-politiker Per Willy Amundsens sammenkobling av kriminalitet og etnisk bakgrunn.

– Ingen med brun hud eller en eller annen form for innvandrerbakgrunn er genetisk bygd for å stå for mer kriminalitet. Sosiale utfordringer er et resultat av mangel på sosiale løsninger, skrev hun i en Facebook-post.