Vil vite hvordan kultur former samfunnet

100 millioner er lyst ut av Forskningsrådet for å vite om hvordan blant annet flerkultur påvirker det norske samfunnet
Forskningsrådets nye program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut 100 millioner kroner. 
0Shares

Beløpet skal gå til forskning om hvordan kultur former samfunnet innenfor områder som natur, religion, språk, økonomi, teknologi, media og det flerkulturelle. Utlysningen har søknadsfrist 18. april.

Petter Aaslestad, leder av SAMKULs programstyre og professor i litteraturvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), understreker programmets mål om å frambringe kunnskap om kulturelle elementer som driver fram samfunnsutviklingen.

– Programmet skal gi oss kunnskap om hvordan kulturelle betingelser virker i samspill med samfunnet. Kultur er den horisonten mennesker tenker innenfor. For å oppnå kunnskap om dynamikken i menneskers forhold til sine omgivelser må vi studere hvordan tenkning og handling knyttet til fenomener som natur, teknologi, språk, kjønn, religion, media og økonomi er i endring, sier Aaslestad til forskning.no.

Ønsker fler- og tverrfaglighet

SAMKUL-forskningen skal definitivt ikke begrenses til humanister og samfunnsvitere. Samspillet mellom mennesker og omgivelser må også forklares med bidrag fra naturvitere, teknologer, medisinere og andre på tvers av etablerte faggrenser, poengterer Aaslestad.

– Jeg synes det er et gjennombrudd at Forskningsrådet er blitt klar over betydningen av å studere de kulturelle dimensjonene ved samfunnsutfordringene. Men mye arbeid må gjøres for at disse perspektivene skal inngå som en helt naturlig del av rådets store og ofte teknologisk orienterte programmer og i kommende forskningsmeldinger, avslutter Aaslestad overfor forskning.no.