Flyktninger flytter mindre

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
I årene etter 2005 har flyktninger flyttet langt mindre enn tidligere år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
0Shares

Statistikken kan ha sammenheng med introduksjonsprogrammet for flyktninger som ble innført i 2004, skriver forskning.no.

Even Høydahl, befolkningsstatistiker hos Statistisk sentralbyrå (SSB) har studert data om de personer med flyktningbakgrunn som blir bosatt av myndighetene.

– Flyktninger som flytter ut av bosettingskommunen, mister retten til å delta i introduksjonsprogrammet, og dermed også retten til utbetalinger via programmet. Derfor er det rimelig å tro at programmet har betydning for om flyktningene bestemmer seg for å flytte eller bli boende, fastslår han.

Trekkes mot Oslo

Generelt viser det seg at introduksjonsprogrammet har holdt flyktningene i ro en stund. Men tre år etter bosetting tiltar flytteaktiviteten igjen. Samtidig viser all statistikk etter 2004 at denne gruppen flytter mindre enn befolkningsgjennomsnittet.

Når de først flytter er Oslo mest attraktivt.

– Vi finner ingen spesiell grunn til at flyktninger skal flytte mindre enn andre, men det finnes mange grunner til at de skal flytte mer. Yngre flytter f. eks. oftere enn de eldre, da gjerne i forbindelse med utdannelse eller jobb, påpeker Høydahl overfor forskning.no.