Halvparten Osloborgere er innvandrere i 2040

Vi blir flere takket være innvandringen, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Foto: Claudio Castello
Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at opptil halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere fra områdene utenfor EU/EØS. 
0Shares

Tallene er basert på rapporten Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040 av Inger Texmon. For første gang offentliggjøres en slik regional innvandrerframskrivning i Norge.

Framskrivningen viser en økning blant innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre fra 12 til 24 prosent i 2040.

– I prosent av dagens nivå er det en del regioner med ganske lavt innvandrertall i dag som vil få den sterkeste veksten. Særlig gjelder det noen områder rundt de største byene. For eksempel vil Sandnes, de østlige delene av Akershus, industribyene i Østfold og Buskerud kunne forvente rask vekst, til et nivå i 2040 som tilsvarer tre til fire ganger dagens. Lavest vekst ventes det i de nordnorske fylkene, går det frem av rapporten, ifølge ssb.no.

Flest ikke-europeere

Rapporten har delt inn innvandrere og deres norskfødte barn i tre landgrupperinger. Landgruppe 1 (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand), landgruppe 2 (østeuropeiske EU-medlemmer) og landgruppe 3 (resten av verden). I Oslo er 70 prosent av innvandrere og deres norskfødte barn fra landgruppe 3.

– Beregningene viser at denne sammensetningen trolig vil vedvare fram mot 2040, fordi hovedstaden i lang tid har tiltrukket seg innvandrere fra andre deler av verden, mens de nye arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa til nå har hatt et mer spredt bosettingsmønster, skriver ssb.no.