Ber kommunene ta grep om integrering

0Shares

– Kommunene må belage seg på at dette er en permanent situasjon, og de må se mulighetene dette gir for å skaffe arbeidskraft og løse rekrutteringsproblemer, sier han til Kommunal Rapport.

1. oktober setter UDI og KS ”det multietniske Norge” på dagsordenen, på en konferanse for topplederne i landets største kommuner.

På konferansen settes søkelyset på de utfordringer og muligheter økt innvandring skaper. Til tross for en restriktiv politikk, ventes det flere innvandrere, ikke bare på grunn flyktningtilstrømningen, men også fordi arbeidsinnvandring og familiegjenforeninger øker.

Ordførere og rådmenn i de 75 største kommunene er invitert til konferansen, der kommunalminister Erna Solberg skal holde innlegg, sammen med blant andre Ulleren og Nordby

Nina Gran, spesialkonsulent i KS, understreker at mange av de store kommunene har mye å lære bort, etter å ha jobbet med integrering i snart 20 år.