Vil ha ekpertforum mot rasisme og nazisme

0Shares

– Vi må styrke den fellesnordiske innsatsen mot rasisme og nynazisme. Vi har hatt perioder med økende innvandring fra andre verdensdeler, men til ulike tider, og vi har derfor hver for oss gjennomgått parallelle prosesser i forhold til å omstille oss til flerkulturelle samfunn.

Dåvøy sa videre at også andre nordiske land har hatt problemer med rasisme og nynazisme i ulik grad.

-Problemet i seg selv av en slik art at det forutsetter nordisk og internasjonalt samarbeid. De nynazistiske gjengene samarbeider tett over landegrensene, og stadig tettere med den moderne informasjons-teknologien, sa Dåvøy til de nordiske ministrene.

Også under konferansen “Rasisme i Norden – Nordisk innsats mot nynazisme og voldelige ungdomsgjenger” i mai sa Dåvøy det samme. Dette er andre gangen hun ber om et nordisk ekspertforum.