10 000 asylsøkere fram til mandag

0Shares

Prognosen for 2002 er 18 000 asylsøkere. Første halvår i år kom det 8153 asylsøkere, mens det i juli kom nærmere 1600 søkere.

Tallet for første halvår betyr en nedgang på nesten 2600 asylsøkere fra andre halvår 2001, mens tallet for juli er en klar økning fra de foregående månedene.

De største gruppene i år har kommet fra Jugoslavia, Russland og Irak, men det har også kommet mange asylsøkere fra Somalia og Ukraina.