Færre asylsøkere- flere med beskyttelsesbehov

Asylsøkere til Norge
Foto: Flickr/Creative Commons
Utlendingsdirektoratets (UDI) årstall viser en nedgang på nærmere 50 prosent i antall asylsøkere som har kommet til Norge siden 2009.
0Shares

Til sammen kom det 9 053 asylsøkere til Norge i 2011, mens det i 2010 kom 10 064. I 2009 kom det 17 226 asylsøkere.

– Særlig tydelig har nedgangen vært i antall russiske asylsøkere, med 42 prosent færre søkere enn i 2010, sier UDIs direktør, Ida Børresen til udi.no.

I de største søkergruppene i 2011 finner vi somaliere, eritreere og afghanere, med henholdsvis 2 216, 1 256 og 979 søkere.

Statsborgerskap Totalt 2011 Endring fra 2010 Totalt 2010
Somalia 2 216 +59 % 1 397
Eritrea 1 256 -27 % 1 711
Afghanistan 979 0 979
Russland 365 -42 % 628
Irak 357 -22 % 460
Andre land 3 880 -25 % 5 189
TOTALT 9 053 -10 % 10 064

Flere med reelt beskyttelsesbehov

Samtidig som antall asylsøkere har gått ned, har innvilgelsesprosenten gått opp. 52 prosent av asylsøknadene UDI behandlet i 2011 ble innvilget, mot 41 prosent i 2010.

– Flere av de asylsøkerne som kommer hit fyller kravene for flyktningstatus og har et reelt beskyttelsesbehov.

Kortere saksbehandlingstid

I løpet av året har UDI jobbet mye med å korte ned saksbehandlingstiden på asylsøknader.

– Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for asylsøknader generelt nå er på seks måneder, mens den for et par år tilbake var på rundt ni måneder. Samtidig er saksbehandlingstiden på asylsøknader fra enslige mindreårige halvert, fra seks til tre måneder, forteller Børresen til udi.no

Prognosen for 2011 på 10 000 viste seg også å være noe høy.

– Årstallene illustrerer hvor uforutsigbart asylfeltet er. Mange spådde at uroen i Nord-Afrika ville føre til en strøm av asylsøkere til Norge, noe som ikke stemte, sier Børresen.