Større frihet der det er få innvandrere

Tammy Fiabema mener hans posisjon som lege skjermer ham mot de verste fordommene som afrikanere utsettes for.
Ny bok viser at unge med flerkulturell bakgrunn ofte har større valgfrihet hvis de bor i Utkant-Norge.
0Shares

Unge med innvandrerbakgrunn har ofte mer frihet på bygda enn i byene. Det betyr også mer frihet til å velge studier selv dersom familien er bosatt på steder hvor innvandrermiljøet ikke er så synlig. Påstanden kommer frem i boka Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandrerbakgrunn” av Anders Vassenden og Nils Asle Bergsgard. De har tatt for seg innvandrerforeldres innflytelse på barnas utdanning.

Større miljø, større press

I blant annet den indiske og pakistanske kulturen anses barnas utdanning som et resultat av foreldrenes oppdragelsesevner. Barnas utdanning har mye å si for familiens status blant det sosiale publikum, som i dette tilfellet er eget miljø. Studier med høy status kalles gjerne ALI-yrker, hvor ALI står for advokat, lærer og ingeniør. Der miljøet er større, blir presset om å vise frem sin oppdragelsesevne større.

– Når innvandrermiljøet er mindre synlig, blir dette presset mindre. Det letter ikke bare på presset på barna, men også foreldrene, da det ikke er like nødvendig å oppnå sosial anerkjennelse, går det frem i boken.